Cửa mình bị ngứa là bệnh gì và nên khắc phục ra sao?

Cửa mình bị ngứa là dấu hiệu của bệnh gì? Cách khắc phục ngứa cửa mình đơn giản, hiệu quả từ: Lô hội, lá trầu [...]